Over Oppas.nl

Disclaimer

Oppas.nl is een activiteit van ViaViela BV. Oppas.nl en ViaViela hebben veel aandacht en zorg besteed aan het samenstellen en de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Oppas.nl en/of ViaViela. Toch is het mogelijk dat ondanks constante zorg en aandacht die Oppas.nl en ViaViela aan de samenstelling en de inhoud van deze website besteden, de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Oppas.nl en ViaViela aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Deze website biedt ook toegang tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Oppas.nl en ViaViela kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.