Over Oppas.nl

Over Oppas.nl


Vind je gastouder

De perfecte match
Als je werkt of studeert wil je dat je kind in goede handen is. Oppas.nl helpt jou daarbij. Wij leggen de verbinding tussen ouders en gastouders, op zoek naar de perfecte match. Zo vind je als ouder de opvang die past bij jouw wensen en behoeften.

 

Gratis zoeken
Oppas.nl geeft ouders en gastouders gratis toegang tot Nederlands grootste netwerk op het gebied van gastouderschap. Oppas.nl is de plaats waar (aanstaande) ouders hun ideale gastouder kunnen vinden.

 

Gastouders presenteren zichzelf
Altijd dichtbij huis. Oppas.nl is de plaats waar gastouders zich kunnen presenteren aan (aanstaande) ouders. Op een profielpagina laat je als gastouder zien wie je bent. Dat maakt het makkelijk kiezen voor ouders en kinderen.


Onderdeel van ViaViela

Oppas.nl is onderdeel van gastouderbureau ViaViela
Viaviela biedt een breed netwerk van diensten op het gebied van (gast)ouderschap. Oppas.nl is onderdeel van Viaviela en helpt bij het vinden van de juiste gastouder en zorgt ervoor dat de opvang goed geregeld is.


Geen oppas

Op Oppas.nl vind je geen oppas, maar professionele gastouders

Toch hebben we bewust voor de naam Oppas.nl gekozen. De reden hiervoor is heel simpel; als ouders via internet op zoek gaan naar kinderopvang, is één van de woorden waar zij vaak op zoeken het woord ‘oppas’. Het woord oppas brengt dus een heleboel ouders die opvang zoeken met zich mee. En daar stellen we graag via de kortste weg gastouders aan voor. Die kortste weg heet……precies: Oppas.nl.