Voor gastouder

Voorwaarden gastouder


Registratie als gastouder

Om als gastouder binnen de formele opvang aan de slag te kunnen moet je geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit is een kwaliteitsregister waar je alleen in staat als jij en jouw gastouderopvang voldoen aan de door de overheid gestelde opleidings- en kwaliteitseisen.

Alleen als je een LRKP-registratienummer bezit, kunnen ouders die gebruik maken van jouw gastouderopvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Naast de zekerheid over de kwaliteit van jouw opvang, hebben ouders dus ook een financieel voordeel bij het gebruikmaken van een erkende gastouder. Ouders op Oppas.nl zijn dan ook op zoek naar een gastouder die geregistreerd staat/ wil worden in het LRKP.


Eisen registratie

Om als gastouder een registratie in het LRKP te krijgen moet je in het bezit zijn van een:


Deze verklaring vraag je aan bij de gemeente waar je woont en krijg je alleen als blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van je werk als gastouder. Wanneer je opvang verzorgt in jouw eigen huis, moeten eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder ook verplicht een recente VOG kunnen laten zien.

Gastouderbureau ViaViela helpt je bij het aanvragen van een VOG.

 

  • Een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn, of
  • een diploma dat vermeld is op de diplomalijst, of
  • een certificaat goed gastouderschap.

De volgende certificaten voldoen:

  • Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.
  • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert.
  • Acute Zorg bij kinderen van NIKTA.
  • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA.
  • Eerstehulpverlener van NIKTA.
  • Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert.
  • Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste Hulp aan Kinderen van Stichting LPEV.
  • Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis.
  • Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

Voor alle bij ViaViela aangesloten gastouders is de tweejaarlijkse herhaling van de cursus Eerste Hulp aan Kinderen helemaal gratis!

Naast de opleidingseisen moet je als gastouder ook aan de volgende aanvullende eisen voldoen:

  • Je bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
  • Jouw eigen kinderen staan niet onder toezicht.
  • Je bent zelf niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet.
  • Tijdens de opvang spreek je Nederlands.
    • Fries of een andere streektaal mag ook. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken.
  • Je bent bekend met het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau. Bekijk hier het pedagogisch beleid van ViaViela.
  • Je kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en handelt hiernaar.